چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 377
 کل بازدید : 11647
تماس با استاد
 

آدرس: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی: 1985713834

تلفن : 92 22180083 داخلی 291

ایمیل:   m_slp21@yahoo.com ;  mo.ebrahimipour@uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences